Seiklusrikkalt läbi aasta!

Wednesday, August 15, 2018

6. vahetus 2 päev - Meeskonnatööpäev

Teine päev algas rahuliku äratusega kella üheksast. Noored said ärgata, pesta ja minna sööma kuni kella 10.30ni. Kell 11 kogunesid laagrilised seminarimaja ette ning seal tehti energizerit, et virgutada ja panna mõtted tööle. Seejärel kogunetti seminari saali, kus juhataja Anni oli ette valmistanud töötoa, kus noored said informatsiooni kuidas luua planeeritud päeva või projekti. Info käes, läksid noored perekondadesse, et ette valmistada neile jagatud päevade kohta. Kuni kella üheni planeerisid perekonnad etteantud päeva, mõtlesid välja tegevusi, mida teha ning harjutasid meeskonnas töötamist. Seejärel tutvustati teistele enda päeva plaani ja peale seda mindi lõunale.
Lõuna tehtud, said noored käija puhvetis ning nautida siestat kuni kella poole viieni.

Pärast lõunase tegevuse juhatas sisse vanemkasvataja Egert jalgpalliväljakul. Peredele jagati kätte paberid, millel oli 17 erinevat punkti, mida võimalik täita. Käidi Hularõngast viskamas, trantsporditi kannatanut, tehti kinnisilmi larpimist, aladdini vaipa, tähelepanu ülesandeid, pallimänge jne. Samuti valmistuti õhtuseks ürituseks, milleks vanemkasvataja ja juhataja oli planeerinud kiiksuga tantsuõhtu.
Pered said endale ühe bändi ning kaks erinevat objekti mida kõik pereliikmed pidid kasutama oma etteastes. Etteasted sooritatud tegi juhataja Anni vanemkasvataja Egertile ootamatu krutski teo ja ütles noortele, et kõik etteasted olid mega head ja tänu sellele teeb ka vanemkasvataja teile ühe tantsu ja pani mängima eufooria loo, mille järgi vanemkasvataja improviseeris ühe naljaka tantsu. Kuna discot ei soovitud, mõtles juhataja, et võiks teha Belgia tantsu, mida varasemad laagrilised teadsid ja väga tahtsid. See tants õpetati ka teistele selgaks ning tantsiti kogu laagriga.

Tagasi laagrimajja jõudes said noored minna pessu, tehti õhturingi ja õhtuoodet. Kuna tantsudest ei saanud veel küllalt taheti veel tantsida ja hoolimatta vihmasajust organiseerisid laagrilised end ise õue, panid muusika peale ja hakkasid tantsima veel siin laagris õpitud tantse. Tantsiti türgi tantsu, tsa tsa slide, makarena, wegewege, pick a bale. Tantsud oleks kestnud veel pikalt kuid öörahu hakkas lähenema ja oli aeg valmistuda magama minekuks. Südaööl saabus öörahu ja teine päev saigi läbi.

No comments:

Post a Comment